Home / Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức, có thực hiện chức năng kinh doanh. Địa điểm kinh doanh cũng phải đóng thuế môn bài cho hoạt động kinh doanh của mình (mức thuế môn bài áp dụng cho 01 …

Read More »

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Thay đổi vốn điều lệ là một trong những vấn đề tất yếu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. Doanh nghiệp tăng hay giảm vốn …

Read More »