Home / Thuế doanh nghiệp

Thuế doanh nghiệp

Thuế doanh nghiệp

Cách tính thuế TNCN 2017

1. Những điểm cần lưu ý trước khi đi vào  việc tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công a. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN: là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế (Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều …

Read More »

Trọn bộ về thuế môn bài

Lệ phí môn bài năm 2018 được thực hiện theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Tham khảo==> Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa I, Các bậc thuế môn bài áp …

Read More »