Kế toán tiền lương

Hạch toán tiền lương với người lao động dựa trên cơ sở các chứng từ hạch toán thời gian lao động (bảng chấm công), kết quả lao động (bảng kê khối lượng công việc hoàn thành, biên bản nghiệm thu…) và kế toán tiền lương tiến hành tính lương sau …

Read More »

Cách xử lý hóa đơn viết sai

Viết sai tên công ty,địa chỉ, mã số thuế, tên hàng hóa,  tiền hàng, thuế suất… trên hóa đơn giá trị gia tăng là chuyện không thể tránh khỏi trong nghề kế toán. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý các trường hợp sai sót đó theo quy …

Read More »

Trọn bộ về thuế môn bài

Lệ phí môn bài năm 2018 được thực hiện theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Tham khảo==> Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa I, Các bậc thuế môn bài áp …

Read More »