Home / Kế toán doanh nghiệp / Nên sử dụng hình thức kế toán nào cho doanh nghiệp ?

Nên sử dụng hình thức kế toán nào cho doanh nghiệp ?

Theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, có 5 hình thức kế toán có thể được sử dụng trong công tác kế toán: Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái, hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, hình thức kế toán Nhật ký chung, hình thức kế toán Nhật ký chứng từ và hình thức kế toán máy.

Tham khảo==> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Tổ chức lựa chọn, vận dụng hình thức kế toán phù hợp trong Doanh nghiệp

Hình thức kế toán thực chất là hệ thống tổ chức sổ kế toán với trình tự và phương pháp ghi sổ nhất định nhằm ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa số liệu từ chứng từ gốc vào các sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Lựa chọn hình thức kế toán cũng là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức công tác kế toán. Lựa chọn hình thức kế toán phù hợp để sử dụng trong công tác kế toán góp phần phát huy tác dụng của hạch toán kế toán, không những đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hóa thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản lý kinh tế tài chính, mà còn giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản của doanh nghiệp, ngăn ngừa những hành vi làm tổn hại đến tài sản của doanh nghiệp

1.Hình thức kế toán Nhật ký chung (NKC)

Nguyên tắc cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó. Sau đó sử dụng số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:

– Sổ Nhật ký đặc biệt, Sổ Nhật ký chung.

– Sổ Cái;

– Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Ưu điểm và nhược điểm của hình thức NKC

Ưu điểm: Sổ sáchđơn giản; dễ ghi chép, in ấn; dễ theo dõi

Không đòi hỏi kế toán có trình độ cao

Thuận tiện cho việc phân công lao động cho kế toán

Thuận tiện cho việcứng dụng tin học và sử dụng máy vi tính trong công tác kế toán

Có thể tiến hành kiểm tra đối chiếu mọi thờiđiểm trên sổ NKC, cung cấp thông tin kịp thời

Nhược điểm: Lượng ghi chép nhiều nếu có nhiều nghiệp vụ kinh tế xảy ra

Nên hình thức NKC phù hợp đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, áp dụng tin học và sử dụng máy tính, lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh không quá nhiều

2. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (CTGS)

Đặc trưng của hình thức kế toán CTGS: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp phải tuân thủ theo quy tắc gồm:

– Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.

– Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.

CTGS do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, cùng nội dung kinh tế. CTGS được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.

Hình thức kế toán CTGS gồm có các loại sổ kế toán sau:

+ Sổ Cái;

+ Chứng từ ghi sổ;

+ Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;

+ Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.

Ưu điểm và nhược điểm của hình thức CTGS

Ưu điểm: Giảm thiểu được việc ghi chép nhiều đối với doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ phát sinh

Dễ phân công công việc cho kế toán

Sổ sách dễ làm, dễtheo dõi kiểm tra

Nhược điểm: Việc kiểm tra đối chiếu số liệu thường thực hiện cuối tháng nên cung cấp thông tin thường chậm

Trình độ kế toán viên đồng đều ở các phần hành để không bị xảy ra sai sót khi lập chứng từ ghi sổ

Nên hình thức kế toán CTGS phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn, có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh và số lượng lao động nhiều, trình độ kế toán viên đồng đều

3.Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái ( NK-SC)

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái: Các nghiệp vụ tài chính, kinh tế phát sinh được kết hợp ghi chép theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian trên cùng 1 quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký – Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ NK-SC là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.

Hình thức kế toán NK-SC  gồm có các loại sổ kế toán sau:

– Nhật ký – Sổ Cái;

– Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.

Ưu điểm và nhược điểm của hình thức NK -SC

Nhược điểm: Ghi tất cả các tài khoản trên cùng một sổ NK – SC nên sổ dài dòng, khó theo dõi

Khó khăn trong việc in ấn sổ NK – SC

Khó phân công công việc cho các kế toán khi tất cả các nghiệp vụ cùng ghi trên một sổ

Khó thực hiện đối với DN có quy mô vừa và lớn, có nhiều tài khoản phát sinh

Ưu điểm: Số lượng sổ ít, đơn giản dễ ghi chép

Có thểtheo dõi cân đối phát sinh các nghiệp vụ kinh tế một cách dễ dàng, nếu có sai sót thì dễ tìm ra ngay

Kế toán không cần trình độ nghiệp vụ cao vẫn có thể làm được

Vì vậy, nên hình thức NK-SC chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ít tài khoản, chỉ cómột kế toánvà trình độ kế toán không cao

4.Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ

Điểm cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ (NKCT)

– Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo từng nội dung kinh tế.

– Tổng hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng Nợ.

– Sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý tài chính kinh tế và lập báo cáo tài chính.

– Kết hợp dễ dàng việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép.

Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau:

+ Sổ Cái;

+ Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết;

+ Nhật ký chứng từ;

+ Bảng kê.

Ưu và nhược điểm của hình thức NKCT

Nhược điểm: Mẫu sổ sách phức tạp nên đòi hỏi kế toán phải có trình độ chuyên môn cao. Khó áp dụngtin học cũng như phần mềm kế toán vào việc làm kế toán

Ưu điểm: Không trùng lặp nên giảm khối lượng ghi chép sổ sách,

Cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý

Chuyên môn hóa cán bộ kế toán

Do hình thức NKCT phù hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, làm kế toán thủ công, trình độ kế toán cao với số lượng kế toán nhiều

5. Hình thức kế toán trên máy vi tính

Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Công  việc được thực hiện theo 1 chương trình phần mềm kế toán trên máy tính. Phần mềm này được thiết kế theo nguyên tắc của 1 trong 4 hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán trên. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính  theo quy định. Phần mềm kế toán được thiết kế theo Hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó

Tham khảo thêm ==> http://thanhlapcongtythanhhoa.com/

About admin

Check Also

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

“Việc lập tờ khai quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *