Home / Kế toán doanh nghiệp / Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp
Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

 

A. Khái niệm kế toán nội bộ:
– Kế toán nội bộ trong công ty là tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, qua đó để lấy căn cứ xác định lỗ – lãi thực tế của công ty.
– Kế toán nội bộ trong công ty  sẽ có trách nhiệm phát hành, kiểm tra và kiểm soát tình hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự. Bên cạnh đó người kế toán nội bộ còn phải hạch toán, lưu trữ các chứng từ nội bộ; lập các báo cáo vào hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của người quản lý. Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác.
– Ngoài ra , kế toán nội bộ có thể được giao nhiệm vụ thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để có thể đưa ra những kiến nghị tốt cho giám đốc điều hành. Kế toán nội bộ sẽ phải đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách các hoạt động diễn ra hằng ngày, thống kê, phân tích số liệu về tình hình sẩn xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp thì có những quy mô hoạt động khác nhau, năng lực nhân viên khác nhau do đó cũng sẽ có những công việc của kế toán nội bộ khác nhau.

Tham khảo ==>Thành lập doanh nghiệp thanh hóa

B. Công việc của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ sẽ phải đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách kế toán các hoạt động diễn ra hàng ngày:
–  Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

– Hạch toán các chứng từ jkees toán nội bộ

– Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn

–  Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác

–  Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp

Ngoài ra, kế toán nội bộ có thể được giao nhiệm vụ thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó tư vấn cho giám đốc điều hành ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

Tuy nhiên với mỗi doanh nghiệp thì có những quy mô hoạt động khác nhau, năng lực nhân viên khác nhau do đó cũng sẽ có những công việc của kế toán nội bộ khác nhau.

C. Phân loại kế toán nội bộ

  • Kế toán quỹ tiền mặt (đóng vai trò của thủ quỹ): lập phiếu thu – chi, thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ.
  • Kế toán kho: lập chứng từ xuất – nhập, nhập – xuất hàng, lên báo cáo nhập xuất tồn hàng và quản lý hàng.
  • Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản tại ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản, cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.
  • Kế toán thanh toán: lập đề nghị và theo dõi tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán và đối chiếu công nợ.
  • Kế toán tiền lương: soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động, xây dựng quy chế lương, cách tính và thanh toán lương, quản lý, theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Kế toán bán hàng: lập hoá đơn hoá đơn, lập chứng từ bán hàng, tổng hợp doanh thu bán hàng báo cáo bán hàng.
  • Kế toán công nợ: kế toán tổng hợp lên công nợ phải thu, phải trả, lập kế hoạch thu nợ, giãn nợ và kỹ năng đòi nợ, giãn nợ.
  • Kế toán tổng hợp: Phân loại chứng từ, phân tích chứng từ, cập nhật thông tin theo ngày lên báo cáo, lập báo cáo, phân tích số liệu cho ý kiến với ban quản lý tài chính hoặc kế toán trưởng.
  • Kế toán trưởng: Công việc của kế toán trưởng và phạm vi của kế toán trưởng, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của kế toán trưởng.
  • Kiểm soát nội bộ: Công việc của kiểm soát nội bộ và các phạm vi của kiểm soát nội bộ.

 

About admin

Check Also

Hạch toán công cụ dụng cụ

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU I. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *