Home / Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Hạch toán công cụ dụng cụ

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 1. Mua công cụ, dụng cụ nhập kho dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch …

Read More »

Tài sản cố định trong doanh nghiệp

1. Khái niệm tài sản cố định – Theo chuẩn mực kế toán  số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau: • Tài …

Read More »

Kinh nghiệm quyết toán thuế

Kinh nghiệm quyết toán thuế tại doanh nghiệp thương mại Để tránh rủi ro các doanh nghiệp trốn thuế, gian lận thuế,… Tổng cục thuế có yêu cầu thuế các địa phương tăng cường công tác thanh tra – kiểm tra thuế thường xuyên. Bạn là một doanh nghiệp và …

Read More »

Kinh nghiệm làm kế toán kho

Nếu bạn muốn trở thành một người thủ kho “ hoàn hảo “ thì bạn phải làm nhiều hơn như thế rất nhiều, chẳng hạn như: thường xuyên nghe ngóng thông tin, nắm bắt kế hoạch sản xuất, giao nhận hàng để đáp ứng kịp thời đảm bảo thuận lợi …

Read More »