Home / Luật sư doanh nghiệp

Luật sư doanh nghiệp

Luật sư doanh nghiệp

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Đối vói các cơ sở kinh doanh có yêu cầu điều kiện theo pháp luật và các phương tiện đặc thù đều cần phải có giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện về phòng cháy chưa cháy thì mới được đi vào kinh doanh hoạt động hoặc sử dụng. Nhưng …

Read More »